Рубрика: Dumnezeire

De ce Ellen White nu a denunțat textul din Matei 28:19

1. Pentru că pe timpul lui Ellen White (și al pionierilor adventisti, intre anii 1844-1914) se practica botezul nontrinitarian, si anume in numele celor trei mari puteri care fac schimbări in viața celui convertit. Nu există nicio dovadă scrisă sau istorică în care să se ateste o clarificare sau o discuție oficială dezbătută intre pionieri

Dumnezeu este numai așa

DUMNEZEU TATAL SI FIUL SAU, ISUS HRISTOS Titlurile Tatălui Următoarele titluri ale supremaţiei aparţin numai Celui care este din veşnicie în veşnicie,singurul Dumnezeu înţelept: „Veşnicul Dumnezeu.” Deuteronom 33:27. „Singurul al Cărui nume este Iehova.” Psalmul 83:18. „Dumnezeul Cel Prea Înalt.” Marcu 5:7 „Îmbătrânitul de zile.” Daniel 7:13. „Singurul Dumnezeu.” Psalmul 86:10. „Singurul Domn.” Neemia 9:6.

Dumnezeu Tatal si Fiul Sau in slujirea apostolului Pavel

[In vedenia de pe drumul Damascului] în mintea lui Saul, nu mai era nici o îndoială că Acela care îi vorbea era Isus din Nazaret, Mesia Cel mult așteptat, Mângâietorul și Răscumpărătorul lui Israel. “Tremurând și plin de frică”, el a întrebat: “Doamne, ce vrei să fac?” “Scoală-te”, i-a zis Domnul, “intră în cetate și

Dumnezeul Bibliei

EXISTĂ UN SINGUR DUMNEZEU PERSONAL Marcu 12:29.32.34 29. Isus i-a raspuns: “Cea dintai este aceasta: “Asculta Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”; 32. Carturarul I-a zis: “Bine, Invatatorule. Adevarat ai zis ca Dumnezeu este unul singur, ca nu este altul afara de El 34. Isus a vazut ca a raspuns cu pricepere si