Misiune

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10.

A cunoaste originile credintei noastre dragi si motivatia cum a aparut ca o implinire profetica, ne va permite sa descoperim radacinile noastre si sa descoperim de unde venim… Cine nu cunoaste de unde provine, dificil va putea sti incotro se indreapta, si asa stand lucrurile, cel mai usor este sa ajungă in orice parte, plin de confuzie si ducand in confuzie si pe altii… De asemenea, a cunoaste vechile carari batatorite si abandonate, inseamna sa ne recunoastem identitatea si sa ne intoarcem la repararea sparturilor facute in cladirea lui Dumnezeu. Aceasta este odihna si pacea fagaduita – intoarcerea la origini – ”la Lege si la marturie, caci daca nu vor vorbi asa, nu va rasari soarele peste poporul Meu” Isaia 8:20. ”Așa vorbește Domnul: „Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!” Ieremia 6:16.

Dar scoală-te şi stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le.  Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi. Faptele Apostolilor 26:16-18.

 


„Lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu” se vede „pe faţa lui Isus Hristos”. Din zilele veşniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl; El era „chipul lui Dumnezeu”, chipul măreţiei şi maiestăţii Sale, „strălucirea slavei Lui”. şi tocmai pentru a manifesta această slavă a venit El în lumea noastră. Pe acest pământ întunecat de păcat, El a venit să descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru a fi „Dumnezeu cu noi”.{HLL 19.2}

”Slujitorul lui Hristos, care este plin de Duhul Sfânt şi de dragoste față de învățătorul Său, va lucra în aşa fel încât caracterul lui Dumnezeu şi al Fiului Său iubit să se manifeste în modalitatea cea mai clară şi pe deplin. El se va strădui ca ascultătorii lui să înțeleagă bine caracterul lui Dumnezeu, pentru ca slava Lui să fie recunoscută pe întregul pământ.” — Gospel Workers, 44, 45 (1892)

Asemenea exemplului dat de Hristos, urmașii Săi calcă pe urmele Sale fiind prezenți în lume ca o descoperire plină de lumină a iubirii lui Hristos față de neamul omenesc. În același timp ei sunt descoperirea caracterului lui Dumnezeu în ființa lor, caracter care este prezent prin unirea Duhului Său sfânt cu natura umană, aceasta însemnând marea taină a descoperirii Sale, și anume Hristos în noi nădejdea slavei!