Categorie: Dumnezeire

Dumnezeu este numai așa

DUMNEZEU TATAL SI FIUL SAU, ISUS HRISTOS Titlurile Tatălui Următoarele titluri ale supremaţiei aparţin numai Celui care este din veşnicie în veşnicie,singurul Dumnezeu înţelept: „Veşnicul Dumnezeu.” Deuteronom 33:27. „Singurul al Cărui nume este Iehova.” Psalmul 83:18. „Dumnezeul Cel Prea Înalt.” Marcu 5:7 „Îmbătrânitul de zile.” Daniel 7:13. „Singurul Dumnezeu.” Psalmul 86:10. „Singurul Domn.” Neemia 9:6.

Dumnezeu Tatal si Fiul Sau in slujirea apostolului Pavel

[In vedenia de pe drumul Damascului] în mintea lui Saul, nu mai era nici o îndoială că Acela care îi vorbea era Isus din Nazaret, Mesia Cel mult așteptat, Mângâietorul și Răscumpărătorul lui Israel. “Tremurând și plin de frică”, el a întrebat: “Doamne, ce vrei să fac?” “Scoală-te”, i-a zis Domnul, “intră în cetate și

Dumnezeul Bibliei

EXISTĂ UN SINGUR DUMNEZEU PERSONAL Marcu 12:29.32.34 29. Isus i-a raspuns: “Cea dintai este aceasta: “Asculta Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”; 32. Carturarul I-a zis: “Bine, Invatatorule. Adevarat ai zis ca Dumnezeu este unul singur, ca nu este altul afara de El 34. Isus a vazut ca a raspuns cu pricepere si