De ce Ellen White nu a denunțat textul din Matei 28:19

1. Pentru că pe timpul lui Ellen White (și al pionierilor adventisti, intre anii 1844-1914) se practica botezul nontrinitarian, si anume in numele celor trei mari puteri care fac schimbări in viața celui convertit. Nu există nicio dovadă scrisă sau istorică în care să se ateste o clarificare sau o discuție oficială dezbătută intre pionieri si White pentru a corecta pozitia eretică a pionierilor care practicau botezul nontrinitarian.

2. Pentru că exprimarea in sine a acestui text nu ridica pentru pionierii nontrinitarieni, la prima vedere, nici o problemă de ordin biblic.

3. Pentru că acest text a fost dovedit a fi fals abia după anul 1968, printr-o declaratie oficială din Catehismul catolic Vatican 2, pag.164 si 166 și prin alte declarații ale diferitelor publicații istorice. White nu putea primi un adevăr prezent care pe atunci nu putea fi dovedit prin nici un document.

4. Pentru că ea identifică numele ”întreit” al Dumnezeirii cu numele lui Isus, asa cum scrie ca concluzie în acest citat: ”Cei ce sunt botezati in triplul nume al Tatalui, Fiului si Duhului Sfant, cand intra in viata crestina, declara public ca au acceptat invitatia ”Iesiti din mijlocul lor si departati-va, zice Domnul, si nu va atingeti de ce este necurat, si Eu va voi primi, si voi fi pentru voi Tata, si voi veti fi fii si fiice, zice Domnul cel Atotputernic”. ”Deci, preaiubitilor, avand asemenea fagaduinte sa ne curatim de toata intinaciunea carnii si a duhului, perfectionand sfintirea in frica de Domnul.” 2 Cor.6,17.18; 7,1” (Harul minunat, cap.Rolul botezului).
”Acesti frati nu cunosteau nimic despre misiunea Spiritului Sfant. Cand Pavel i-a intrebat daca au primit Spiritul, ei au raspuns: ”Nici macar nu am auzit daca există Spiritul Sfant.” ”Cum ati fost botezati?” a intrebat Pavel, iar ei au raspuns: ”In botezul lui Ioan.”…El le-a spus cum Domnul vietii a daramat barierele mormantului, si S-a ridicat triumfator al mortii. A repetat trimiterea Mantuitorului data ucenicilor: ”Toata puterea mi-a fost data in cer si pe pamant. De aceea duceti-va si invatati toate neamurile, botezandu-i in numele Tatalui, si al Fiului si al Spiritului Sfant” (Mat.28,18.19). Le-a vorbit de asemenea despre promisiunea lui Hristos de a trimite Mangaietorul, prin a carui putere se vor realiza puternice semne si preziceri, si a descoperit cat de glorios s-a implinit aceasta fagaduinta in ziua Cincizecimii. Cu profund interes și foarte mulțumitori, frații au ascultat cuvintele lui Pavel. Prin credință au acceptat minunatul sacrificiu ispășitor al lui Hristos și L-au primit ca Mântuitor. Atunci au fost botezați în numele lui Isus; ”și după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei, au primit de asemenea botezul Spiritului sfânt, prin care erau capacitați a vorbi în limba altor națiuni și de a profetiza.” (Faptele Apostolilor, cap.Efes) E clar si pentru sora White că botezul a fost facut in numele lui Isus. Ea considera că a practica botezul in numele intreit semnifica botezul in numele lui Isus. Aceasta insemnand ca numele Dumnezeirii este si numele lui Hristos. Totusi, apostolii s-au folosit de patru ori de botezul in numele lui Isus, nicidecum in numele triun.

5. Pentru că White deja a confirmat unele schimbări generale în traducerile Bibliei:
“Unii privesc la noi cu gravitate si spun: “Nu credeti ca s-ar putea sa se fi strecurat vreo greseala la copiere sau traducere ? “ Acest lucru este cu putinta, iar mintea care este atat de ingusta incat va șovăi si se va poticni de aceasta posibilitate sau probabilitate va fi tot atat de predispusa sa se poticneasca cand este vorba de tainele Cuvantului inspirat… Dificultati exista chiar si in cel mai clar adevar descoperit, insa toate greselile laolalta nu vor produce necazuri niciunui suflet si nici nu vor face vreun picior sa se poticneasca.” (E. G. White, Selected Messages, vol. I, pag. 16)
”Am văzut că Dumnezeu a ocrotit Biblia intr-un mod deosebit; totuși când nu existau decât numai puține exemplare din ea, unii dintre învățați au schimbat din cuvintele ei în diferite timpuri, crezând ca prin aceasta le vor da un înțeles și mai lămurit, pe când în realitate ei au mistificat ceea ce era clar, pentru a se armonza cu puntele lor de vedere, care erau guvernate de tradiție. Dar eu am văzut ca cuvântul lui Dumnezeu ca întreg este un lanț desăvârșit, legând o parte de alta și explicând-o pe cealaltă. Cercetătorii sinceri după adevăr n-au nevoie să rătăcească; căci cuvântul lui Dumnezeu nu numai că explică în mod lămurit și simplu calea vieții, ci și Spiritul Sfânt e dat ca o calauză la înțelegerea acestei căi de viață care se descoperă în el.” (EXPERIENTE SI VIZIUNI, CAPITOLUL MOARTEA NU E O VIATA VESNICA IN CHINURI) Pentru White, deci, nu era o problemă că unii traducători au schimbat din cuvintele Bibliei, deoarece, pentru ea, înțelesul de bază nu a fost alterat, iar cei care studiază cu atenție adevărul, nu puteau fi înșelați.

6. Pentru că ea ne-a sfătuit ca adevărul biblic sa fie crezut pe baza mai multor texte-martori, nu prin cercetarea unor texte unice sau răzlețe.

7. Pentru că ea nu pretinde că a primit întreaga descoperire ce a fost dată bisericii, ci recomandă să fim atenți la noi adevăruri care în viitor vor completa in mod armonios invățăturile stabilite in primii cincizeci de ani de descoperire divină.
Relatările Biblice
De fiecare dată când Biblia redă numele sau formula asociată cu actul botezului în biserica Nou Testamentală, este amintit numele lui Isus. Toate cele cinci ocazii amintite se găsesc în Faptele Apostolilor, cartea istorică a bisericii primare. Ea afirmă că următoarele persoane au fost botezate în Numele lui Isus:
Evreii – “„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie BOTEZAT ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Fapte 2:38).
Samaritenii – “Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai BOTEZAŢI ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS.” (Fapte 8:16).
Neamurile – “Şi A PORUNCIT SĂ FIE BOTEZAŢI ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS HRISTOS. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.” (Fapte 10:48).
Ucenicii lui Ioan (rebotezaţi) – “Când au auzit ei aceste vorbe, au fost BOTEZAŢI ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS.” (Fapte 19:5).
Apostolul Pavel – “Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte BOTEZUL, ŞI FI SPĂLAT DE PĂCATELE TALE, CHEMÂND NUMELE DOMNULUI.” (Fapte 22:16).
Mai mult chiar, Epistolele conţin un număr de referinţe şi aluzii la botezul în Numele lui Isus.
“Nu ştiţi că toţi câţi am fost BOTEZAŢI ÎN ISUS HRISTOS, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”. (Rom.6:3-4).
“Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi BOTEZAŢI?” (1Cor.1:13).
“Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost SPĂLAŢI, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1Cor.6:11).
“Toţi care aţi fost BOTEZAŢI PENTRU HRISTOS, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.” (Galateni 3:27).
“Fiind îngropaţi ÎMPREUNĂ CU EL, PRIN BOTEZ, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.” (Col.2:12).
“Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, SĂ FACEŢI TOTUL ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Col. 3:17).