Category: Trinity

Născut din Spirit

Încercând să se păzească de concepţia nemuririi sufletului, adventismul a mers prea departe în cealaltă direcţie. În general, astăzi, în adventism, omul este văzut ca fiind doar o bucată de ţărână ce respiră şi gândeşte. Aşa cum ar explica majoritatea adventiştilor, formula pare simplă. Dumnezeu a făcut pe om din ţărână, apoi i-a suflat în

105 întrebări legate de “Sfânta Treime” sau “Trinitate”

TAINELE TRINITĂŢII ŞI PIONIERII ADVENTIŞTI Deoarece membrii fondatori ai Bisericii adventiste au respins doctrina Trinităţii, dar ea este considerată de actualii conducători ai Bisericii ca fiind “rădăcina” tuturor celorlalte doctrine, se ridică următoarele întrebări: 1. Nu este o adevărată taină cum de tocmai doctrina pe care întemeietorii Bisericii Adventiste au declarat-o nebiblică să fie acum

Confuzia in ispășire generată de doctrina trinității

Doctrina Trinităţii tăgăduieşte trei adevăruri cu privire la Isus Hristos În esenţă, doctrina Trinităţii, aşa cum este prezentată de cele mai multe denominaţiuni creştine, susţine că Dumnezeu este o Unitate de trei Fiinţe divine, de o singură Substanţă. Aceste trei persoane care formează un singur Dumnezeu sunt egal nemuritoare, deci ele nu pot muri. Sunt

Răspunsuri pentru adventiști

In aceasta notita vom prezenta o serie de pasaje din Scripturi asupra personalitatii Duhului Sfant si interpretarea actuala care o face adventismul asupra acestuia. In continuarea fiecarui text vom lasa un citat al spiritului profetic, si vom vedea ca exista un mare contrast intre ceea ce interpreta Ellen White si ceea ce se invata astazi.

TRINITATEA ESTE O MONSTRUOZITATE – marturia ultimului pionier adventist

Te invit sa citesti acest document complet… Este o scrisoare a pastorului Washburn, ultimul pionier adventist in viata pana in 1955. Judson Sylvaneous Washburn (1863-1955) Pastorul J.S. Washburn a fost fiul pionierului adventist Calvin Washburn care s-a unit miscarii Millerite din 1840. J.S. Washburn a crescut intre pionierii adevntisti si a format credinta sa si

Dovedește Elohim o trinitate?

Unii susțin că deoarece cuvântul cel mai des folosit pentru ”Dumnezeu” în Biblia ebraică este Elohim (plural pentru El), atunci Dumnezeu trebuie să fie o trinitate. Dar aceasta este doar o altă înșelăciune primită prin ignoranță. De fapt cuvântul Elohim este folosit în Biblie pentru a desemna adevăratul Dumnezeu dar și zei falși, spirite supranaturale