Category: Isus Hristos

Dumnezeu este numai așa

DUMNEZEU TATAL SI FIUL SAU, ISUS HRISTOS Titlurile Tatălui Următoarele titluri ale supremaţiei aparţin numai Celui care este din veşnicie în veşnicie,singurul Dumnezeu înţelept: „Veşnicul Dumnezeu.” Deuteronom 33:27. „Singurul al Cărui nume este Iehova.” Psalmul 83:18. „Dumnezeul Cel Prea Înalt.” Marcu 5:7 „Îmbătrânitul de zile.” Daniel 7:13. „Singurul Dumnezeu.” Psalmul 86:10. „Singurul Domn.” Neemia 9:6.

GÂNDURI LA PICIORUL CRUCII

”Dumnezeu a fost de acord să dea pe Singurul Său Fiu să moară pentru omul pierdut.”{E.G.White, Tanărul Instructor, 1 August 1852, par.6} „Mi-a fost arătată marea dragoste a Lui Dumnezeu că a dat pe Fiul Său să moară pentru ca omul să găsească iertare şi viaţă.” {E.G.White, Supliment la Experienţa Creştină, 1854, p. 46} „Ingerul