Dovedește Elohim o trinitate?

Unii susțin că deoarece cuvântul cel mai des folosit pentru ”Dumnezeu” în Biblia ebraică este Elohim (plural pentru El), atunci Dumnezeu trebuie să fie o trinitate. Dar aceasta este doar o altă înșelăciune primită prin ignoranță. De fapt cuvântul Elohim este folosit în Biblie pentru a desemna adevăratul Dumnezeu dar și zei falși, spirite supranaturale (îngerii) și chiar lideri umani, cum ar fi regi și judecători. Astfel, cuvântul Elohim poate și este folosit pentru a se referi la o singură persoană, și atunci când o face, lingviștii îl numesc “plural intensiv” sau “plural de maiestate”, care denotă mărețiea. Poporul evreu a pluralat substantive atunci când doreau să-și exprime măreția sau maiestatea, așa cum au făcut-o cu Dumnezeu. Atunci când Elohim este folosit de un singur Dumnezeu adevărat, el este numit “plural de maiestate” care denotă măreția lui Dumnezeu, nu numărul.

Aceasta a fost făcut DOAR de poporul evreu, așa că în traducerea greacă a Bibliei evreiești (Septuaginta, pe care Iisus și apostolii citeau) în care Elohim se referă la adevăratul Dumnezeu, se folosește cuvântul ”Theos”, care nu este la plural, ci la singular. Același lucru este valabil și pentru Noul Testament unde ”Theos” este echivalentul grec cu ”Elohim” și încă o dată nu este un plural, ci singular. De exemplu: Isus citează Deuteronom 6:4 în Marcu 12:29. Cuvântul Theos care este folosit aici pentru a desemna pe Dumnezeu în acest verset este la singular, nu la plural. Dacă Elohim ar fi într-adevăr o pluralitate a singurului Dumnezeu adevărat, atunci scriitorii Noului Testament, de asemenea, ar fi folosit pluralul Theosului, atunci când se referă la Dumnezeu. În schimb, ei au folosit forma singulară de fiecare dată. Și totuși forma plurală este folosită de opt ori în Noul Testament referindu-se la oameni sau la zei falși. (Ioan 10:34-35; Fapte 7:40, 14:11, 19:26, 1 Corinteni 8:5, Galateni 4:8). Sper că nimeni nu va spune că Dumnezeu este o trinitate în limba ebraică, ne fiind o trinitate în același timp un în limba greacă.

Mai jos sunt câteva definiții luate din dicționarele savanților lingvistici, despre utilizarea cuvântului ”Elohim” ca “plural intensiv”, sau după cum mulți preferă, “pluralul de excelență” sau “plenitudine de putere”.

“Elohim este o formă plurală, adesea folosită în ebraică pentru a desemna plenitudinea puterii” (Hertz, The Pentateuch & Haftorahs)

“Forma cuvântului, Elohim, este la plural. Evreii au pluralat substantive pentru a exprima măreția sau măiestatea. ” — (Flanders, Cresson; Introduction to the Bible)

“În ebraică cuvântul Elohimul ca substantiv, este la plural, dar verbul este la singular, o utilizare obișnuită în Vechiul Testament atunci când este vorba de un singur Dumnezeu adevărat. Această folosire a pluralului exprimă mai degrabă intensificarea decât numărul și a fost numită pluralul de maiestate sau de potențialitate. ” — (New International Version Study Bible, Grand Rapids: Zondervan, 1985, p. 6)

“Acest cuvânt [Elohim], care este în general văzut ca pluralul lui [Eloah] [Strong’s #433], se găsește mai frecvent în Scriptură decât [El] sau [Eloah] pentru a desemna adevăratul Dumnezeu. Terminația plurală a cuvântului este de obicei descris ca un plural de maiestate și nu este intenționat ca un plural adevărat când este folosit de Dumnezeu. Acest lucru este văzut în faptul că substantivul [Elohim] este folosit în mod constant cu formele verbelor singulare și cu adjective și pronume la singular. ” — (Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. 1, 1980, p. 44)

“Forma plurală a cuvântului ”Elohim” a dat naștere la multe discuții. Ideea fantezistă că se referea la trinitatea de persoane din Dumnezeire nu găsește acum nici un susținător în rândurile savanților. Este fie ceea ce gramaticienii numesc ”pluralul de maiestate”, fie denotă ”plinătatea puterii divine”, suma puterilor expuse de Dumnezeu. Iehova denotă în mod specific pe singurul Dumnezeu adevărat, al cărui popor erau evreii, și care ia făcut păzitori ai adevărului său. “- (Smith’s Bible Dictionary)

Deci, de ce ideea fantezistă că Elohim se referă la o trinitate cu greu găsește vreun susținător în rândurile savanților lingviști? Pentru că adevărul este imposibil de evitat și cei care folosesc acest cuvânt pentru a dovedi o minciună, în cele din urmă vor fi înșelați singruri și vor înșela și pe alții. Deci, când auziți argumentul că ”Elohim” înseamnă că Dumnezeu trebuie să fie o trinitate, atunci fiți atenți, pentru că există fie o înșelăciune deliberată, fie o ignoranță totală și nu poate fi de încredere o astfel de persoană.

În ceea ce privește Genesa 1:26, pronumele sunt la plural în textul ebraic, așa că este tradus: “Dumnezeu a spus: să facem NOI om după chipul NOSTRU, după asemănarea NOASTRĂ.” Trinitarienii pretind că, deoarece ”Elohim” este la plural, pronumele sunt astfel la plural și ”Dumnezeu” sau ”Elohim” trebuie să fie mai mult decât unul. Dar Elohim se referă la singurul Dumnezeu adevărat care lasă doar întrebarea despre cine sunt “NOI” în acest verset. Scriptura nu ne lasă să ghicim.

Efeseni 3:8, 9 spune: “Dumnezeu … a creat toate lucrurile prin Isus Hristos:” Dumnezeu în acest verset este evident altcineva decât Isus Hristos, iar la Evrei 1:2 și Ioan 1:3 spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Fiul Său. Deci cine vorbește în Geneza 1:26 și cu cine vorbește El?

Dumnezeu Tatăl a spus Fiului Său: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”. Hristos este “imaginea fidelă” a Tatălui, așa că oricine este creat după chipul Tatălui este creat și după chipul Fiului Său.

”Dar când Dumnezeu I-a spus Fiului Său “să facem om după chipul şi înfăţişarea noastră”, Satana a fost invidios pe Isus. El dorea să fi fost consultat în privinţa creării omului şi, pentru că nu i se ceruse sfatul, s-a umplut de invidie, gelozie şi ură. Dorea să primească cele mai înalte onoruri în cer, alături de Dumnezeu.” (Ellen G. White, Scrieri Timpurii, p. 145.1)

După cum Spiritul Profetic scrie, Satan a fost acela al treilea care a vrut să participe la creațiune, să fie și el luat în seama, și din păcate reușește în mințile oamenilor care cred că ”Elohim” este o trinitate, pe când în realitate, așa cum vorbește întreaga Biblie și întregu Spiritul Profetic, doar Tatăl și Fiul au participat la creațiune

Pentru mai multe detailii despre adevăratul sens al lui cuvântului Elohim, priviți video de mai jos